• EN
  • LT
  • NO
  • SE
  • RU
  • PL
  • KH

QL TIME – PLANERA OCH KONTROLLERA DINA RESURSER
 

ANSTÄLLDAS PROFIL

MANAGING EMPLOYEE DATA

Spara all information om anställda: personuppgifter, kontaktuppgifter, arbetsavtal, arbetsschema mm.

SKAPA ARBETSSCHEMAN

CREATING WORK SCHEDULE

Lägg in arbetsavtal på personalen och förslag på arbetsschema kommer automatiskt.

PLAN MED BUDGETERADE

PLANNING WORKFORCE COST

QL Time ger dig exakt kostnadsberäkning varje dag av schemaperioden för att säkra full kostnadskontroll. Gör du en ändring på arbetsschemat, kommer du se ändringen i kronor på en gång.

HÄNDELSESKÄL MED OLIKA LÖNEPLANER

MANAGING ABSENCES

QL TIME tracks all categories of absences. Available vacation days are calculated.
 
 
 
 
 
 

 

TIDSREGISTRERING

ANALYSING ATTENDANCE DATA

Kostnadseffektiv tidsregistrering via web eller SMS.

LANDSLAGAR/h4>

FOLLOWING COUNTRY LAW

QL Time beräknar lönen beroende på landslagar. Varje land har olika skatter och betalningsregler. Användaren väljer de regler som gäller för aktuellt land och programvaran gör alla beräkningar och ger resultatet.

RAPPORTERING

PREPARING REPORTS

Få individuella rapporter som uppfyller dina behov. Välj information som är viktig för dig.

EXPORT TILL OLIKA LÖNESYSTEM

CALCULATING DATA FOR PAYROLL

QL Time ger löneberäkningar baserade på faktiskt arbetade timmar, övertid, obekväm arbetstid, skatter och andra påverkande faktorer.

 

(EN) By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. (EN) more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

(EN) Close