• EN
  • LT
  • NO
  • SE
  • RU
  • PL
  • KH

WORKFORCE MANAGEMENT - EFFECTIVE SCHEDULE, BUDGET AND ANALYSIS

Read more about QL TIME

TASK MANAGEMENT FOR THE PRODUCTIVITY

Read more about QL TASK

TIME REGISTRATION - TERMINALS, INTERNET, MOBILE, OR SMS

Read more about TIME REGISTRATION

QL KNOWLEDGE - EASIER INFORMATION ACCESS

Read more about QL KNOWLEDGE

QUANTUMLEAP Rozwiązania

QL TIME

QL TASK

QL KNOWLEDGE

ROZWIĄZANIA DO EWIDENCJI CZASU

QL TIME - workforce management solution

Task Management

Knowledge Management

Time Registration

Planuj i zarządzaj swoimi zasobami ludzkimi biorąc pod uwagę koszt pracy, zadania i umiejętności pracowników. Sprawdzaj obecności i nieobecności.

Planuj, zarządzaj i rozdzielaj zadania między pracowników. Sprawdzaj i kontroluj postęp i cele, mając na uwadze koszty i zużycie czasu. Ewidencja czasu pracy per zadanie.

 

Pracownicy mogą prowadzić ewidencję czasu pracy lub wyświetlać informacje takie jak Grafik pracy, Zadania lub Obecne osoby

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcejQL TIME

QL TASK

QL TIME - workforce management solution

Task Management

Planuj i zarządzaj swoimi zasobami ludzkimi biorąc pod uwagę koszt pracy, zadania i umiejętności pracowników. Sprawdzaj obecności i nieobecności.

Planuj, zarządzaj i rozdzielaj zadania między pracowników. Sprawdzaj i kontroluj postęp i cele, mając na uwadze koszty i zużycie czasu. Ewidencja czasu pracy per zadanie.

Czytaj więcej

Czytaj więcej

QL KNOWLEDGE

ROZWIĄZANIA DO EWIDENCJI CZASU

Knowledge Management

Time Registration

Pracownicy mogą prowadzić ewidencję czasu pracy lub wyświetlać informacje takie jak Grafik pracy, Zadania lub Obecne osoby

Czytaj więcej

Czytaj więcej