Download QuantumLeap
Loading images…

Personalplanlegging

plan personnel

Arbeidsplaner, turnusarbeid, timeregistrering og bemanningsplanlegging

QL Time gir deg presis kostnadsberegning hver dag i perioden for bemanningsplanlegging for å sikre total kostnadskontroll.
Programmet skaper arbeidsplaner basert på kontrakter, lover, ansattes kunnskap og budsjetter. Grafisk pauseplanlegging tilgjengelig. Løsninger for fleksitid og tidsbank er inkludert for å gi mest mulig fleksibel og kostnadseffektiv bruk av personalet. Bruk av virtuelle grupper lar deg se og planlegge på tvers av vanlige bedriftskulturer for dermed enklere å skape turnusplaner. Oppfølging av sykefravær (NAV rapportering), kontroll på egenmeldinger osv. fjerner behovet for manuell oppfølging. Skriv eller eksporter ut timelister til et hvilket som helst lønnssystem.
Kostnadseffektiv timeregistrering via web, terminal eller SMS.
Trendanalyser og kostnadsanalyse av arbeidsstyrken gir deg den komplette oversikt og muligheter til å forbedre planleggingen fra dag en.

Viktig å vite

  • Ingen investering
  • Lav årlig drifstkostnad
  • Web support inkludert
  • Web basert trening
  • Hyppige nye lanseringer og gratis oppgradering til nyeste versjon
  • Flerspråkelig

  Kundesider
QuantumLeap Production Ltd © Kopibeskyttet . Alle rettigheter
Subscribe RSS feed Subscribe newsletter Quantumleap on Facebook Follow us on Twitter Check out our blog