• EN
  • LT
  • NO
  • SE
  • RU
  • PL
  • KH

TIDSSTYRING

Lagring i nettskyen

All informasjon blir lagret i nettskyen i en Azure database (kan selvfølgelig også bli installert lokalt). Kan bli koblet til fra en hvilken som helst PC som har en internettforbindelse og som har installert QL Time.

Datainnsamling

Foretrukket løsning er dedikerte CE-terminaler. Registrering av tid kan gjøres fra en hvilken som helst enhet tilknyttet internett og med en webleser. SMS / Mobil løsninger (også med koordinater) er tilgjenglig uten noen ekstra kostnad.

Passordbeskyttet informasjon

QL Admin gir avansert styring av brukerrettigheter, hvor bruker knyttes til avdeling(er) og funksjoner.

Individuell tilpasning

 

Bruker kan i stor grad tilpasse applikasjonen til personlige behov.

ANALYSEVERKTØY

Kunnskapsbasert planlegging

Skap arbeidsplaner basert på kunnskapskrav. Formell kompetanse, erfaringsbasert eller en kombinasjon. Varsling dersom planperioden ikke dekker kompetansekravene.

Trendanalyser – see ‚FORRETNINGSMODELLER‘

 

Bedrifter i flere land

Hver enkelt ansatt knyttes til et land og kostnadene blir vist og kalkulert i landets valuta eller automatisk konverteres til en felles valuta. NB! Dersom ansatte fra flere land inngår i en rapport vises alt i en felles valuta.

Kompliserte bedrifsstrukturer

Ingen begrensinger på antall organisasjonsenheter eller avdelinger. Virtuelle grupper kan skapes og følges opp på tvers av tradisjonelle strukturer. For eksempel kan alle „sjefer“ i alle organisasjonsenheter inngå i en virtuell gruppe for enklere oppfølging.

Varsling

Automatisk varsling av viktige oppfølgingsoppgaver ovenfor ansatte, som for eksempel rapportering til NAV etter et gitt antall dager etter at sykdom inntreffer eller varsling om at retten til egenmeldinger er inndratt.

Lønnsberegning

Ingen begrensing på antall varianter av lønnsberegning. – Tillegg for skift – Bonusberegning

Kostnader i tillegg til ordinær lønnskostnad

Feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringskostnader og øvrige administrasjonskostnader kan inngå i beregningen av arbeidskostnad. Ingen begrensinger på antall tillegg.

Overtid

Automatisk kalkulering av overtid. Kan også gjennomsnittsberegnes

Ubekvemmelighetstillegg

QL Time gir automatisk håndtering av UB-tillegg, samt kontrollerer minimums arbeidstid før ub-tillegg blir utbetalt. Kan også gjennomsnittsberegnes.

Nattskift og flytting av kostnader

Kostnader kan automatisk flyttes en dag frem eller en dag tilbake i tid for deler av dagen. Et „must“ for restauranter, bakerier og andre som arbeider før og etter midnatt.

Fleksitid

Definer rammer for når ansatte kan starte eller avslutte arbeidet.

Pauseplanlegging

Grafisk pauseplanlegging for enkel oversikt over avdelingen.

Ferieplanlegging

Enkel oversikt over de ansattes ferie.

Timebank

Integrert timebankløsning for økt fleksibilitet.

Budsjetter

Budsjetter kan legges på alle typer avdelinger per dag og summeres automatisk opp på overordnet avdelingsnivå. Ingen begrensinger på budsjettyper.

Trendanalyser

 

Analyserer salget for et gitt antall uker tilbake i tid og beregner fremtidig trend for de neste uker. Rekalkulerer automatisk kostnadsbudsjetter og antyder nye kostnadsnivåer.

Hendelser

Ingen begrensninger på antall hendelser som kan defineres. Gruppering etter Ferie, Sykdom, Vakt, Prosjekt og Diverse. Kategorisering av hendelser også på land.

Snarveier

Snarveier for å spare tid ved behandling av timeregistrering.

Søking

Avansert søkefilter som gir deg gode og enkle søkemuligheter.

Sikkerhetskopiering

Innebygd automatisk sikkerhetskopiering ved bruk av lokalt installert database.

Språk

5 integrerte språk: Norsk, Engelsk, Svensk, Russisk og Litauisk.

Lokasjon

Klar til å benyttes fra et hvilket som helst sted. Lettvinte og praktiske løsninger for firmaer med virksomheter i flere land. Automatisk rekalkulering av valuta for rapportering.

RESSURSER

Ansatt profil

Lagre all informasjon relatert til ansatt personale med kontaktdetaljer, arbeidsavtaler, lønnshistorikk, kunnskaper og CV opplysninger.

Skap virtuelle grupper

Bruker kan skape hierarkiske strukturer og i tillegg ubegrenset med virtuelle grupper.

Send meldinger til en hvilken som helst terminal

Send meldinger til en eller flere ansatte, avdelinger, firmaer på valgte terminaler. Meldinger kan også startes og stoppes på tid.

Tilgang fra alle typer terminaler

Ansatte kan se sine arbeidsplaner, registrere tid og timebank informasjon, samt oversikt over hvem som er tilstede.

RAPPORTERING

Konfigurerbare rapporter

Rapporter kan tilpasses hver enkelt avdeling.

Eksporter data til lønnssystemer

QL Time gir kalkulert kostnad basert på faktisk arbeidet tid. Data kan enkelt eksporteres til et lønnssystem ved hjelp av fileksport og automatisk sendes i e-post.

Eksport av data

Statistiske data kan enkelt eksporteres i ulike filformater.

OPPGAVEHÅNDTERING

Integrering med QL Task – oppgavebehandler

QL Time er integrert med QL Task og benytter samme database. QL Time data er tilgjengelig fra QL Task og tidsforbruk på oppgaver kan kalkuleres ved å hente inn arbeidet tid for den enkelte medarbeider. Tidsregistering kan også gjøres fra QL Task, mobiltelefoner, SMS, eller spesielle terminaler.

FLERE QUANTUMLEAP FORDELER

Ingen investeringskostnad

Prøv QL Time gratis i 30 dager.

Gratis oppdateringer

Vi har fortløpende utvikling og du vil alltid kunne ha den siste nylanseringen uten ekstra kostnad. Programmet gir deg automatisk melding når ny software er lansert.

Support

Quantumleap tilbyr support med utganspunkt i kundens behov. Alt fra 24-timers websupport til 4-timers responstid eller helg/natt.

(EN) By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. (EN) more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

(EN) Close