• EN
  • LT
  • NO
  • SE
  • RU
  • PL
  • KH

OPPGAVESTYRING

Lagring i nettskyen

All informasjon blir lagret i nettskyen i en Azure database (kan selvfølgelig også bli installert lokalt). Tilkobling fra en hvilken som helst PC som har en internettforbindelse og som har installert QL Time.

Passordbeskyttet informasjon

QL Admin gir avansert styring av brukerrettigheter, hvor bruker knyttes til avdeling(er) og funksjoner.
Oppgaver vil bare være tilgjengelig for de som er knyttet til oppgaven, men alle oppgaver er likevel tilstede i systemet for statistiske formål.

Individuell tilpasning

Bruker kan i stor grad tilpasse applikasjonen til personlige behov.

SAMARBEID

Dokumentdeling

Knytt dokumenter til oppgaven. Dokumenter og filer lagres i databasen.

Send oppgaver på SMS

Oppgaver eller oppgavenotater kan sendes automatisk til alle som har tilknytning til oppgaven.

Skap oppgaver ved hjelp av e-post

Ved å sende en vanlig e-post til QL Task kan det skapes automatiske oppgaver med tilknytning til personer.

Send oppgaver som e-post

Oppgaver kan bli sendt til et ubegrenset antall mottakere.

Samarbeid i „real time”

Ved å legge inn notater på oppgavene kan man dele informasjon gjennom „streaming” av notater.

RESSURSFORVALTNING

Skap virtuelle grupper

Bruker kan skape hierarkiske strukturer og i tillegg ubegrenset med virtuelle grupper.

Tildel oppgaver basert på kunnskap

Ved å registrere nødvendig kunnskap på en oppgave kan man enkelt søke opp pesoner med ønsket kunnskap.

FUNKSJONER

repeterende oppgaver

Ved å skape repeterende oppgaver sparer man mye tid og oppfølgingsarbeid. En repeterende oppgave skapes når den forrige er avsluttet og kommer frem i rett tid.

Maler

Å lagre oppgaver som maler er meget tidsbesparende. Oppgaver med samme instruksjoner kan enkelt kopieres med ny ledetekst

Kategorisere

Ved å kategorisere oppgaver vil man forenkle søk og oppslag på oppgaver. Meget viktig med tanke på for eksempel bruk av Pareto-diagram i en Lean-prosess.

Prioritere

Sett prioritet på oppgavene og sørg for å gjøre de viktigste oppgavene først.

Filtrere

Oppgaver kan filtreres/Sorteres på den som har skapt oppgaven, eier den eller den som er satt til å utføre oppgaven.

Sortere

Oppgaver kan enkelt sorteres i det enkelte vindu og også filtreres.

Søk

Avanserte søkemuligheter for å finne frem til de riktige oppgavene.

Integrert kalender

En innebygd kalender gjør det ennå enklere å holde oversikt. Egne kalenderoversikter for bursdager og jubileum.

QL Task for CRM bruk

All funksjonalitet gjør at QL Task dekker de fleste behov som CRM system og ikke minst lar deg distribuere oppgaver og få tilbakemeldinger ved hjelp av terminaler også fra de som normalt ikke arbeider ved en pc.

Ansatt / kunde / leverandør profil

Lagre all informasjon relatert til pesoner med kontaktdetaljer, arbeidsavtaler, lønnshistorikk, kunnskaper og CV opplysninger.

Foreldre / barn relasjoner

Skap relasjoner mellom oppgaver i form av foreldre-/barnrelasjoner. Ingen begrensninger på bredde eller dybde.

Prosjektvindu

Bytt til Gantt-vindu og få prosjektene visualisert. Oppgaver (prosjektoppgaver) og forbindelser kan skapes direkte i prosjektvinduet.
I tillegg til foreldre-/barnrelasjoner kan også avhengighet til andre oppgaver defineres.

Stavekontroll

Integrert stavekontroll hvor man kan bytte mellom ulike språk.

Språkmoduler

5 språk: Norsk, Engelsk, Svensk, Russisk og Litauisk.

Lokasjon

QL Task er klart for bruk på alle lokasjoner. Veldig enkelt og praktisk å bruke i internasjonale bedrifter hvor man har kontorer på forskjellige lokasjoner. En enkel måte å kontrollere at oppgaver blir utført korrekt, beholde kontrollen, forståelsen og samarbeidet i bedriften.

RAPPORTERING

Kontroll på hva som blir utført

Utskrifter som viser all aktivitet per ansatt eller spesifisert periode.

Rapporter

Tilpasning til avdelinger og brukere for de fleste typer av rapporter.

TIDSSTYRING

PROGRESJON

Ved å rapportere tid eller fremdrift på hver enkelt oppgave vil man alltid ha oversikt over fremdrift og kostnad.

Kalkuler forbrukt tid og kostnad når som helst

Tid kan registreres på notater eller i form av stemplinger på oppgaver, samt via SMS eller mobil.
I tillegg kan man knytte personer til oppgaven og hente faktisk arbeidet tid fra QL Time med alle former for tillegg som for eksempel overtid, skifttillegg o.l.

FLERE QUANTUMLEAP FORDELER

Ingen investeringskostnad

Prøv QL Time gratis i 30 dager.

Gratis oppdateringer

Vi har fortløpende utvikling og du vil alltid kunne ha den siste nylanseringen uten ekstra kostnad. Programmet gir deg automatisk melding når ny software er lansert.

Support

Quantumleap tilbyr support med utgangspunkt i kundens behov. Alt fra 24-timers websupport til 4-timers responstid eller helg/natt.

(EN) By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. (EN) more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

(EN) Close