• EN
  • LT
  • NO
  • SE
  • RU
  • PL
  • KH

WORKFORCE MANAGEMENT - EFFECTIVE SCHEDULE, BUDGET AND ANALYSIS

Read more about QL TIME

TASK MANAGEMENT FOR THE PRODUCTIVITY

Read more about QL TASK

TIME REGISTRATION - TERMINALS, INTERNET, MOBILE, OR SMS

Read more about TIME REGISTRATION

QL KNOWLEDGE - EASIER INFORMATION ACCESS

Read more about QL KNOWLEDGE

QUANTUMLEAP løsninger

QL TIME

QL TASK

QL KNOWLEDGE

TIDSREGISTRERING

QL TIME - workforce management solution

Task Management

Knowledge Management

Time Registration

Automatisk planlegging av arbeidsuken basert på arbeidskontrakter, salgs- og arbeidskostnadsbudsjetter. Ferier og sykdom blir ivaretatt. Data innhentet fra tidsregistreringsterminaler og enkelt eksportert til lønnssystem.

Oppgaveplanlegging du ikke har sett maken til. Egner seg til alt fra enkeltoppgaver til større prosjekter og strategiplanlegging. Utmerket også som CRM-system.

Kunnskapsdatabase som gir mange muligheter for å strukture informasjon, samt enkelt publisere hva som skjer i bedriften. Overfører kunnskap effektivt fra en ansatt til resten av organisasjonen. All informasjon blir automatisk søkbar.

Windows CE eller Android terminaler for automatisk datafangst. Velg mellom strekkode, fingeravtrykk eller RFID (radiofrekvensidentifikasjon). Unik løsning med fingertrykkavlesning og RFID i kombinasjon.

Les mer

Les mer

Les mer

Les merQL TIME

QL TASK

QL TIME - workforce management solution

Task Management

Automatisk planlegging av arbeidsuken basert på arbeidskontrakter, salgs- og arbeidskostnadsbudsjetter. Ferier og sykdom blir ivaretatt. Data innhentet fra tidsregistreringsterminaler og enkelt eksportert til lønnssystem.

Oppgaveplanlegging du ikke har sett maken til. Egner seg til alt fra enkeltoppgaver til større prosjekter og strategiplanlegging. Utmerket også som CRM-system.

Les mer

Les mer

QL KNOWLEDGE

TIDSREGISTRERING

Knowledge Management

Time Registration

Kunnskapsdatabase som gir mange muligheter for å strukture informasjon, samt enkelt publisere hva som skjer i bedriften. Overfører kunnskap effektivt fra en ansatt til resten av organisasjonen. All informasjon blir automatisk søkbar.

Windows CE eller Android terminaler for automatisk datafangst. Velg mellom strekkode, fingeravtrykk eller RFID (radiofrekvensidentifikasjon). Unik løsning med fingertrykkavlesning og RFID i kombinasjon.

Les mer

Les mer

(EN) By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. (EN) more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

(EN) Close